Η Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

σας καλωσορίζει στην Αλεξανδρούπολη

την πρώτη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανατολικά της σύνορα.