ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 02/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, από ομάδα έργου, επί θεμάτων άσκησης αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Προμηθειών και του Τμήματος Εκμετάλλευσης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 02/2023 διακήρυξης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριετής. Επιπλέον, υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία αφορούν στη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για δυο (2) επιπλέον έτη, με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 240.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-10-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 222210 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Ιταλικό Στρατό – Συνάντηση με την απερχόμενη και την νέα ομάδα Διοίκησης Μάχης

Σύσκεψη με στελέχη του 6ου Συντάγματος Bersaglieri του Ιταλικού Στρατού που ανέλαβε τη Διοίκηση της Πολυεθνικής Ομάδας Μάχης της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ που εδρεύει στο Novo Selo Training Area στη Βουλγαρία και αποχαιρετισμός των συνεργατών του 7ου Regimento που επιστρέφουν μετά από 6 μήνες στην Ιταλία, πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΟΛΑ Α.Ε. “Η συνεργασία του λιμένα με τον Ιταλικό Στρατό Ξηράς είναι υποδειγματική ενώ εμβαθύνει και επεκτείνεται συν τω χρονω. Άλλωστε η επανεκίνηση των σιδηροδρομικών εμπορικών δρομολογίων στη χώρα και στον λιμένα Αλεξανδρούπολης μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ιταλικού Στρατού με αποστολή τριών τρένων πλήρους φορτίου στη Ρουμανία!”

Συντονιστική σύσκεψη για την προώθηση στρατιωτικού υλικού του Βρετανικού Στρατού

Τελική συντονιστική σύσκεψη για την υποστήριξη του βρετανικού στρατού ενόψει των προωθήσεων στρατιωτικού υλικού στη Ρουμανία μέσω του λιμένα Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της άσκησης STEADFAST JUPITER 2023 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Στελέχη του Βρετανικού Στρατού, με στελέχη της 12ης Μεραρχίας και του ΟΛΑ, μαζί με όλους τους εμπλεκομένους, συζήτησαν για τον σχεδιασμό της ομαλής μεταφοράς και προώθησης του στρατιωτικού υλικού.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 03/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2023 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-09-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 222207 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

O Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας  κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου. Τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της ΟΛΑ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου και ακολούθησε ενημέρωση και γεωπολιτική συζήτηση  για τη δραστηριότητα του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, τα δίκτυα και την εγγύτητα του λιμανιού στην Ανατολική Ευρώπη καθώς και τα στρατηγικά τρίγωνα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης Πρέσβεις 5 χωρών – ΗΠΑ, Ουκρανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, επισκέφθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 02 Ιουνίου 2023, τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης από κοινού με συναδέλφους του από τις πρεσβείες της Βουλγαρίας, της Μολδαβίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Σε σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης παρουσία του Προέδρου της ΟΛΑ Α.Ε. κ. Κωνσνταντίνου Χατζημιχαήλ και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Χατζηκωνσταντίνου συζητήθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας, καθώς και η ενίσχυση των υποδομών, διαδρόμων και των δικτύων που διέρχονται και διασυνδέουν τις χώρες μας

Η επίσκεψη ήταν μία πρωτοβουλία του Αμερικανού Πρέσβη George J. Tsunis και συμμετείχαν οι Πρέσβεις Βουλγαρίας Valentin poriazov, της Μολδαβίας Andrei Popov, της Ουκρανίας Sergei Shutenko, η Επιτετραμένη της Ρουμανικής Πρεσβείας Adriana Ciamba και η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ Elizabeth Lee.

Στον ΟΛΑ ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος

Τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε την Πέμπτη 25 Μαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος.

Τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου οι οποίοι του παρουσίασαν αναλυτικά τη λειτουργία του λιμένα στο δυναμικό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον της Ανατολικής Ευρώπης, τη συμβολή του στην εθνική και διεθνή ασφάλεια καθώς και το αποτύπωμα της πολυεπίπεδης δραστηριότητας του στην τοπική οικονομία.

Επίσκεψη του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα στον ΟΛΑ

Τον Εξοχότατο Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Xiao Junzheng υποδεχτήκαμε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη 18 Μαϊου. Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του και τους συνεργάτες του για πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας.

Νίκος Χαρδαλιάς και Βαγγέλης Μεϊμαράκης επισκέφτηκαν τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης

Επίσκεψη στο Ro-Ro terminal του λιμένα Αλεξανδρούπολης έκανε ο Υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς και ο Ευρωβουλευτής ,πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αντιπροέδρος του EPP – European People’s Party Vagelis Meimarakis  Βαγγέλης Μεϊμαράκης την Δευτέρα 15 Μαϊου.

Συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο της ΟΛΑ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ και τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΟΛΑ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου, τους έγινε ξενάγηση στο θηριώδες αμερικανικό μεταγωγικό ENDURANCE από τoν Master του πλοίου Capt. Glenn E. Koshak και είχαν συνάντηση με τα logistics του Ιταλικού Στρατού και του ιταλικού (με σημαία Μάλτας) μεταγωγικού SEVERINE που βρίσκεται στη νότια προβλήτα.

Στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς

Στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και στον εμπορικό λιμένα βρέθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε από την Διοίκηση της ΟΛΑ Α.Ε. για τη στρατηγική και τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού στο πλαίσιο υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών και της διασφάλισης του εθνικού συμφέροντος.

Επίσης έγινε από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας επιθεώρηση της περιοχής στρατιωτικών logistics, των σιδηροδρομικών υποδομών του λιμανιού και των χώρων εναπόθεσης των τμημάτων του τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαεριοποίησης φυσικού αερίου FSRU στο νέο εμπορικό λιμάνι.