ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2024 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Υπηρεσιών Συλλογής και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.», που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 04/2024 διακήρυξης.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2024 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Υπηρεσιών Συλλογής και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.», που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 03/2024 διακήρυξης.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2024 για την παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων αναψυχής (luna-park)

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε., διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομο – τεχνική προσφορά, για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης υπαίθριου χώρου συνολικής επιφάνειας 5.575,00 τ.μ. στη δυτική Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης, για την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών χαρών και λοιπών πολλαπλών δραστηριοτήτων αναψυχής (luna-park), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 02/2024 Διακήρυξης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2024 έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.080.700,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2024 διακήρυξης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2023

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ ΔΙΚΥΚΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
2008 163.804 8.032 23.272 3.778 177
2009 169.592 6.803 24.072 6.608 179
2010 145.558 5.631 19.274 3.897 143
2011 149.673 4.866 18.534 4.009 135
2012 133.037 4.641 15.534 3.960 99
2013 135.869 4.662 17.419 4.230 130
2014 141.498 4.956 16.593 4.124 92
2015 138.669 4.681 16.494 4.051 155
2016 141.479 4.669 18.877 4.073 132
2017 146.208 4.358 18.465 3.679 153
2018 146.666 4.491 18.841 3.618 188
2019 136.034 3.754 16.945 2.933 125
2020 100.242 3.601 16.533 3.283 24
2021 136.001 4.379 25.142 3.972 77
2022 164.498 4.563 28.720 4.172 145
2023 167.225 5.351 28.758 3.895 131

 

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά στοιχεία κίνησης εμπορευμάτων έτους 2023

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 5.250,0 42.590,0 47.634,6 74.052,6 66.477,9 47.247,0 62.356,9 76.837,7
ΗΛΙΑΝΘΟΣ 35.550,0
ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ 3.314,0 1.306,0 3.236,0 8.271,0 16.188,0 12.809,0 9.474,2
ΗΛΙΟΠΙΤΑ 3.616,0
ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ 4.500,0
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 1.902,7 944,2 5.215,0 1.744,8
ΣΙΤΟΣ 127.542,0 67.945,0 140.011,4 86.054,9 80.807,8 261.614,0 167.206,2 144.527,3
ΚΡΙΘΑΡΙ 5.779,0 8.050,0
ΡΥΖΙ 3.400,0 6.000,0 3.056,1
ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΤΑ 3.117,2
ΜΙΔΙΚΗ (ΖΩΟΤΡΟΦΗ) 1.500,0
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1.108,2
YTONG 8.965,0 7.530,0 4.729,3 5.305,0 8.157,9 4.715,0 13.735,0 9.354,2
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ 1.500,0 5.914,8 19.777,9 3.093,3 18.011,0 4.400,0 4.207,2
ΞΥΛΕΙΑ 3.900,0 7.156,0 8.060,7 5.808,6 3.705,8 8.313,0 7.633,2 7.074,2
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.208,0
ΤΣΙΜΕΝΤΟ 3.000,0 11.391,0 15.751,5 8.997,6
ΛΙΠΑΣΜΑ 1.800,0 2.550,0 15.234,1
ΣΙΔΗΡΟΣ 1.650,0
ΑΛΑΤΙ ΧΥΔΗΝ 1.500,0
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 2.263,0 4.945,0 12.395,4 6.079,6 2.819,6 5.422,0 163,2
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.534,0 4.464,4 35,0 479,6 8.988,6
ΣΩΛΗΝΕΣ 49.956,0 7.500,0 8.805,8 52.364,3
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (ΕΚΡ.,ΦΥΣΙΓΓ.) 1,0 83,2 94,2 67,8 26,2
ΣΚΩΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 2.000,0
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠ. ΕΛΑΙΑ 2.589,8 4.990,2 3.667,1
ΑΛΥΣΙΔΕΣ 961,6
ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 70,0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 239.111,0 149.304,0 235.915,1 210.701,7 192.221,0 382.015,0 306.935,8 339.929,0
ΚΑΥΣΙΜΑ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ/ΒΕΝΖΙΝΗ 1.531,0 1.476,3 1.986,9 1.350,8 90.037,1 68.344,9 75.425,3
ΥΓΡΑΕΡΙΟ 32,1 36,5 28,7 25,4 20,0 21,8 22,0
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 200,0 179,9
JP8 110,9 80,8
HHO GAS 8.392,0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1.563,2 1.512,9 2.015,6 1.376,2 90.057,1 77.069,6 75.707,9
ΛΟΙΠΑ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1.083,3 23.205,9 50.069,9 39.361,8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 239.111,0 150.867,2 237.428,0 212.717,3 194.680,5 495.278,0 434.075,4 454.998,7

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης), χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία, για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπαίθριων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και στάθμευσης οχημάτων, στη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμένα Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 06/2023 Διακήρυξης.

Απεβίωσε ο Χρήστος Δούκας

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και απευθύνουμε θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Χρήστου Δούκα, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΑ.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο «Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Port Authority Liability)», προϋπολογισμού 81.250,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 05/2023 διακήρυξης.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για την ανάθεση ανεξάρτητων  ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια ζώνη λιμένων δικαιοδοσίας Ο.Λ.Α. Α.Ε.