Στατιστικά στοιχεία κίνησης εμπορευμάτων έτους 2023

Στατιστικά στοιχεία κίνησης εμπορευμάτων έτους 2022

Στατιστικά στοιχεία κίνησης εμπορευμάτων έτους 2021

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2020

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2019

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2018

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2017

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2016

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2015

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2014