Επίσκεψη Υ.ΜΑ.Θ. κ. Θεόδωρου Καράογλου στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Απάντηση στην από 17/05/2013 επιστολή του Βουλευτού Έβρου κ. Μαρίνου Ουζουνίδη

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Δελτίο τύπου Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Επίσκεψη Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Έναρξη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δυτική Χ.Ζ. και στον Επιβατικό Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Α. Α.Ε. την 06-06-2013

Κατεβάστε το αρχείο