ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2020

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

96

3

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

158.220

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

33.931

6.316

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

21

21

ΑΠΟΠΛΟΙ

21

21

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.351

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.351

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.490

200

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

200

1.490

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

103

12

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

178.736

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

31.965

19.777

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

24

24

ΑΠΟΠΛΟΙ

24

24

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.986.943

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.986.943

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.582

330

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

330

1.582

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

143

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

276.317

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

54.935

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

91

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

134.015

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

30.142

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

81

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

152.250

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

77.511

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

76

2

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

114.456

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

34.848

2.510

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

27

27

ΑΠΟΠΛΟΙ

27

27

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.531.011

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.531.011

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

2.063

80

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

80

2.063

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

101

5

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

193.153

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

43.287

5.322

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

25

25

ΑΠΟΠΛΟΙ

25

25

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.476.333

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.476.333

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

2.436

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

2.436

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.