ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2020

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

397

397

ΑΠΟΠΛΟΙ

397

397

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

50.334

49.908

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

49.908

50.334

Ι.Χ.Ε.

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.296

8.237

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.237

8.296

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

12

12

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

12

12

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.830

1.771

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.771

1.830

ΔΙΚΥΚΛΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.642

1.641

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.641

1.642

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

482

477

ΑΠΟΠΛΟΙ

477

482

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

67.799

68.235

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

68.235

67.799

Ι.Χ.Ε.

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.482

8.463

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.463

8.482

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

66

59

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

59

66

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.911

1.843

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.843

1.911

ΔΙΚΥΚΛΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.487

1.446

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.446

1.487

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

369

370

ΑΠΟΠΛΟΙ

370

369

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

70.592

70.898

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

70.898

70.592

Ι.Χ.Ε.

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.312

8.281

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.281

8.312

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

44

48

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

48

44

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.560

2.396

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.396

2.560

ΔΙΚΥΚΛΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.061

2.063

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.063

2.061

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

367

366

ΑΠΟΠΛΟΙ

366

367

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

69.151

69.518

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

69.518

69.151

Ι.Χ.Ε.

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.211

8.283

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

8.283

8.211

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

77

78

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

78

77

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.437

2.244

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.244

2.437

ΔΙΚΥΚΛΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.028

2.023

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.023

2.028

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

376

376

ΑΠΟΠΛΟΙ

376

376

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

71.038

70.441

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

70.441

71.038

Ι.Χ.Ε.

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

9.760

9.117

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

9.117

9.760

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

66

66

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

66

66

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.888

2.332

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.332

2.888

ΔΙΚΥΚΛΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.089

1.984

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.984

2.089

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

633

646

ΑΠΟΠΛΟΙ

634

645

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

73.711

74.110

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

72.497

75.204

Ι.Χ.Ε.

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

9.360

9.352

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

9.096

9.591

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

77

76

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

76

77

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.187

2.179

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.171

2.199

ΔΙΚΥΚΛΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.901

1.939

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.778

2.050

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

465

465

ΑΠΟΠΛΟΙ

465

465

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

73.248

73.418

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

73.418

73.248

Ι.Χ.Ε.

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

9.456

9.385

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

9.385

9.456

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

92

96

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

96

92

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.243

2.248

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

2.248

2.243

ΔΙΚΥΚΛΑ

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.849

1.769

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ

1.769

1.849