Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αλεξανδρούπολη: 25510 82289
Σαμοθράκη: 25510 98038