Α. Γενικά

Ο Λιμενίσκος Μάκρης βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, νοτίως του οικισμού της Μάκρης, ο οποίος βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα του νομού Έβρο.

Στη συγκεκριμένη θέση κατασκευάστηκε για πρώτη φορά μικρό αλιευτικό καταφύγιο το 1964, το οποίο εξυπηρετούσε τις τότε ανάγκες των αλιέων της περιοχής. Η επέκταση του καταφυγίου στη σημερινή του μορφή, έγινε σε 3 φάσεις από το 1983 έως και το 2000. Αποτελεί το μοναδικό καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα φιλοξενεί μόνιμα 10 περίπου επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής περίπου 200 ερασιτεχνικά σκάφη.

Β. Υποδομές

1. Εξωτερικά λιμενικά έργα

Προσήνεμος μώλος

Ο νότιος προσήνεμος μώλος έχει συνολικό μήκος 280 μέτρα περίπου και προστατεύει τον λιμένα από τους κυματισμούς του νότιου και νοτιοδυτικού τομέα. Η διατομή του είναι μικτή με κατακόρυφο μέτωπο εσωτερικά και πρίσμα λιθορριπών εξωτερικά.

Υπήνεμος μώλος

Ο ανατολικός υπήνεμος μώλος του λιμένα, όπως αυτός κατασκευάστηκε την περίοδο 1999-2000, προστατεύει τη νέα, νότιοδυτική λιμενολεκάνη από κυματισμούς του νότιου και νοτιοανατολικού τομέα. Η διατομή του είναι μικτή με κατακόρυφο μέτωπο εσωτερικά και πρίσμα λιθορριπών εξωτερικά.

2. Λιμενολεκάνες και εσωτερικά λιμενικά έργα

Βόρειοανατολική λιμενολεκάνη

Η περίμετρος της παλαιάς βορειοανατολικής λιμενολεκάνη είναι κρηπιδωμένη σε ολόκληρο το μήκος της. Έχει εμβαδόν 2 στρεμμάτων περίπου και διαθέτει κύκλο ελιγμών διαμέτρου 30 μέτρων περίπου. Το βάθος της είναι της τάξης των -2.00 m (ΜΣΘ).

Νοτιοδυτική λιμενολεκάνη

Ορίζεται από τα εξωτερικά λιμενικά έργα (προσήνεμος, υπήνεμος μώλος). Έχει εμβαδόν 20 στρεμμάτων περίπου και διαθέτει κύκλο ελιγμών διαμέτρου 120 μέτρων περίπου. Το βάθος της είναι της τάξης των -3.50 m (ΜΣΘ). Η προσέγγιση σε αυτήν εξασφαλίζεται μέσω διαύλου πλάτους 50.00 μέτρων και βάθους -4.00 μέτρων (ΜΣΘ).

Κρηπιδώματα και προβλήτες

Το καταφύγιο διαθέτει κρηπιδώματα περιμετρικά, σε συνολικό μήκος 750 m περίπου, θεμελιωμένα σε βάθη 2,50-3,50 m. Το μεγαλύτερο μέρος τους χρησιμοποιείται για την παραβολή σκαφών, πλην αυτών κατά μήκος του προσήνεμου μώλου τα οποία παραμένουν ανενεργά την μεγαλύτερη περίοδο του έτους, καθώς είναι ευάλωτα σε κυματισμούς του νοτιοανατολικού τομέα.

Διαθέτει (2) ράμπες για την ανέλκυση-καθέλκυση σκαφών, μία σε κάθε λιμενολεκάνη. Στο βορειοανατολικό άκρο της νέας λιμενολεκάνης, διαμορφώνεται προβλήτας μήκους 75.0 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων.

3. Χερσαίες υποδομές και Η/Μ εγκαταστάσεις λιμένα

Το αλιευτικό καταφύγιο Μάκρης διαθέτει:

α. Ανοικτό χερσαίο χώρο συνολικού εμβαδού 8 στρεμμάτων περίπου, ασφαλτοστρωμένο στο σύνολό του..

β. Δύο μικρούς αποθηκευτικούς χώρους 40m2 περίπου και ανοικτό υπόστεγο χώρο 80m2 περίπου, που χρησιμοποιούνται από συλλόγους αλιέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

γ. Σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης σκαφών και ηλεκτροφωτισμού με ιστούς φωτισμού.

Σχετικές εικόνες