Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συζήτησε η διοίκηση του ΟΛΑ με τον Πρόεδρο & CEO του American Hellenic Institute Nick Larigakis που επισκέφθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 τα γραφεία του Οργανισμού.

Του έγινε ενημέρωση για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την επόμενη μέρα, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και πως αυτές διαμορφώνονται και εμβαθύνουν στη Θράκη και στον λιμένα, τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τον ρόλο-λύση του λιμένα στο πρόβλημα των μεταφορών.