Τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 της Διοίκησης της ΟΛΑ Α.Ε. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική & το Ταμείο Ανάκαμψης. Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός με το οικονομικό επιτελείο της Ελληνικής Κυβέρνησης και τον σχεδιασμό του πλάνου χρηματοδότησης των υποδομών και του εξοπλισμού του λιμένα Αλεξανδρούπολης.