ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Λιμεναρχείο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο εκτός της χερσαίας ζώνης του λιμένα, επί της παραλιακής λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου, έναντι του φάρου.

Ο δυτικός τομέας του λιμένα διαθέτει τρία (3) φυλάκια του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Υπηρεσίες ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Τελωνείου και της Υ.Ε.Ε. του ΥΠ.ΟΙ.Ο. είναι χωροθετημένες εντός την χερσαίας ζώνης του λιμένα και βόρεια του παραλιακού κρηπιδώματος του λιμενίσκου σκαφών αναψυχής, μεταξύ της αποθήκης Νο.9 του ΟΣΕ και της αποθήκης “Τερζή” και περιλαμβάνουν ένα (1) κεντρικό διώροφο κτίσμα και δύο πανομοιότυπες ισόγειες αποθήκες εν επαφή και εκατέρωθεν αυτού

Επίσης μεταξύ της αποθήκης τυποποιημένου φορτίου και του κτιρίου λιμενεργατών, έχει χωροθετηθεί ανοικτός περιφραγμένος χώρος αυτοκινήτων του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., συνολικού εμβαδού 1264.82 m2.

Το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ροδόπης-Έβρου στεγάζεται σε διώροφο κτίριο, χωροθετημένο εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και βόρεια του μέσου περίπου του παραλιακού εμπορικού κρηπιδώματος του δυτικού τομέα του λιμένα.

Ο.Σ.Ε.

Εντός χερσαίας ζώνης υπάρχουν αποθήκες ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε. που είτε παραμένουν χωρίς χρήση (όπως οι αποθήκες «Νο9» και «Τερζή»), είτε ενοικιάζονται σε ιδιώτες (αποθήκη βόρεια του συγκροτήματος ΤΟΛ).

Στην χερσαία ζώνη του δυτικού τομέα του λιμένα Αλεξανδρούπολης καταλήγουν τέσσερις (4) διακλαδώσεις σιδηροδρομικών γραμμών του υφιστάμενου δικτύου του ΟΣΕ.

Ιχθυόσκαλα – Αλιευτικές εγκαταστάσεις

Το κτίριο εξυπηρέτησης της ιχθυόσκαλας είναι χωροθετημένο βόρεια του παραλιακού κρηπιδώματος του λιμενίσκου αλιευτικών σκαφών, εξυπηρετεί τους αλιείς και ιχθυεμπόρους της ευρύτερης περιοχής και η εκμετάλλευσή του γίνεται από την εταιρεία ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.

Βόρεια του ανωτέρω κτιρίου έχουν κατασκευαστεί προκατασκευασμένες λυόμενες αποθήκες μηχανοτρατών.

Λιμενεργάτες

Στο λιμάνι δραστηριοποιούνται δύο Σωματεία Λιμενεργατών («Κύτους» & «Προκυμαίας»). Οι γραφειακές εγκαταστάσεις και οι λοιπές δραστηριότητές τους εξυπηρετούνται από κτίριο που είναι χωροθετημένο στο ύψος του κεντρικού εμπορικού προβλήτα.

Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης (ΝΟΑ)

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο Ν.Ο.Α. είναι χωροθετημένο πλησίον του άκρου του βορειοδυτικού προβλήτα του δυτικού τομέα του λιμένα. Τμήμα του κτιρίου εξυπηρετεί τα ναυταθλητικά αθλήματα και το υπόλοιπο λειτουργεί ως ταβέρνα-αναψυκτήριο.

Ναυτοπρόσκοποι Αλεξανδρούπολης

Στεγάζονται σε κτίριο επί του δυτικού ορίου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Λοιπές Δραστηριότητες:

Ταβέρνα «ΜΥΛΟΣ»

Σε παραχωρημένο χώρο στην περιοχή του Φάρου (κατάστρωμα παλαιού λουτρικού συγκροτήματος).

Ερασιτεχνικοί – Αθλητικοί σύλλογοι

  • Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων Ν. Έβρου
  • Σύλλογος Φουσκωτών Σκαφών Αλεξανδρούπολης
  • Όμιλος Φίλων Θαλάσσης
  • Τμήμα Αυτοδυτών Ν.Ο.Α.