Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2023

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2022

Στατιστικά στοιχεία κίνησης επιβατών & οχημάτων έτους 2021

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2020

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2019

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2018

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2017

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2016

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2015

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2014