Βάσει του Άρθρου 22 του Ν.3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/30-03-2006), η Ο.Λ.Α. Α.Ε. συγχωνεύθηκε με το Λιμενικό Ταμείο Σαμοθράκης, έχοντας έτσι το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμένων ν. Σαμοθράκης νομού Έβρου, δηλαδή του λιμένα Καμαριώτισσας και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων.

Λιμένας Καμαριώτισσας ν. Σαμοθράκης

Το λιμάνι της Καμαριώτισσας βρίσκεται στο Β.Δ. άκρο της Ν. Σαμοθράκης, στον μυχό του ομώνυμου όρμου. Η Καμαριώτισσα απέχει 29 ν.μ. από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και συνδέεται με αυτό με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.

Ο λιμένας είναι τεχνητός και προστατεύεται από προσήνεμο και υπήνεμο λιμενοβραχίονα, η δε είσοδος που σχηματίζεται έχει άνοιγμα 160 μέτρα περίπου, με βάθη στον άξονά της -6,50μ και είναι στραμμένη προς τα ΝΔ.

Ο λιμένας Καμαριώτισσας αποτελείται από τα παρακάτω έργα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες φάσεις από το 1970 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990:

 • Προσήνεμο μώλο, κατασκευασμένο κατά φάσεις σε τεθλασμένη γραμμή, συνολικού μήκους 422μ περίπου, με αμφίπλευρα κατακόρυφο μέτωπο και θωράκιση στην προσήνεμη πλευρά με φυσικούς ογκόλιθους και ωφέλιμου βάθους προ του μετώπου κυμαινόμενο από -3,00 έως -6,00μ.
 • Παραλιακά κρηπιδώματα, κατασκευασμένα και αυτά κατά φάσεις σε τεθλασμένη γραμμή, που εκτείνονται νοτίως της βάσης του προσήνεμου μώλου και έχουν διαδοχικά (από βορρά προς νότο) τα εξής στοιχεία:
  • τμήμα 1: μήκος 90μ και ωφέλιμου βάθους -3,00μ, που χρησιμοποιείται για την παραβολή μικρών αλιευτικών σκαφών και σκάφους του Υ/Χ Σαμοθράκης και
  • τμήματα 2 και 3: μήκους 90μ+105μ κυμαινόμενου βάθους από -3,50μ έως -5,00μ, που χρησιμοποιούνται για την παραβολή αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών και μη) και του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου που εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή κίνηση του νησιού.
 • Υπήνεμο μώλο από φυσικούς ογκόλιθους μήκους περίπου 100 μέτρων και προβλήτα διαστάσεων 40Χ50 μέτρων περίπου σε επαφή με τον υπήνεμο μώλο, με κρηπιδωμένα κατακόρυφα μέτωπα (ΒΑ και ΒΔ μέτωπο) και επιφάνεια δαπέδων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων ν. Σαμοθράκης

Το αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της νήσου Σαμοθράκης, σε απόσταση 15χλμ ανατολικά του οικισμού Καμαριώτισσα. Ο λιμένας είναι τεχνητός και κατασκευάστηκε στη θέση όπου προϋπήρχε από την δεκαετία του 1950 ένας μικρός προβολικός μώλος. Προστατεύεται από προσήνεμο και υπήνεμο λιμενοβραχίονα, η δε είσοδος που σχηματίζεται έχει άνοιγμα 50 μέτρα περίπου και είναι στραμμένη προς τα δυτικά.

Ο λιμένας Θέρμων αποτελείται από τις παρακάτω λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί και ολοκληρωθεί εντός της δεκαετίας του 1990:

 • Προσήνεμος μώλος, κατασκευασμένος από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους (Κ.Τ.Ο.) σε κάτοψη Γ, μήκους αναπτύγματος 210μ περίπου, με κρηπιδωμένο εσωτερικό κατακόρυφο μέτωπο και θωράκιση στην προσήνεμη πλευρά με φυσικούς ογκόλιθους. Στον προσήνεμο μώλο έχει ενσωματωθεί ο προϋφιστάμενος προβολικός μώλος.
 • Υπήνεμος προβολικός μώλος από Κ.Τ.Ο., μήκους 30μ περίπου, με κρηπιδωμένο εσωτερικό κατακόρυφο μέτωπο και θωράκιση στην προσήνεμη πλευρά με φυσικούς ογκόλιθους.
 • Παράκτιο κρηπίδωμα που εκτείνονται δυτικά της βάσης του προσήνεμου μώλου έως τη βάση του υπήνεμου μώλου, συνολικού μήκους 100μ περίπου (το σύνολο των ανωτέρω εγκαταστάσεων, περικλείουν τη λιμενολεκάνη του αλιευτικού καταφυγίου εσωτερικών διαστάσεων 70Χ100μ περίπου, και χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αλιευτικών κατά κύριο λόγο σκαφών).
 • Εξωτερικό κρηπίδωμα πρόσδεσης Ε/Γ-Ο/Γ από Κ.Τ.Ο. μήκους 33μ, όπου είναι δυνατή εποχιακά, η πρόσδεση μικρών Ε/Γ – Ο/Γ ή Υ/Γ της τοπικής γραμμής.
Σχετικές εικόνες