ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα
  • Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΑ Α.Ε.
    Ανάρτηση βάσει της παρ. 2 του Άρθρου 105 του Ν.4 504/2017 (Α΄ 184)

 

  • Νέο σύστημα χρέωσης τελών παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΑ Α.Ε.
    Κ.Υ.Α. 3122.3-2.1/17529/2017/08-3-2017 (ΦΕΚ 890/Β/2017)

 

* Έντυπα αιτήσεων για την παράδοση υγρών και στερεών καταλοίπων είναι αναρτημένα στην ενότητα «Έντυπα – Αιτήσεις» της ιστοσελίδας.