ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ανάπτυξη Διαδρόμου Συνδυασμένων Μεταφορών με Λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διοργάνωση Ιστιοπλοϊκών αγώνων από τον Ο.Φ.Θ.Α. 16-18/03/2012 με την υποστήριξη της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Συμμετοχή Προέδρου – Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ.Α. Α.Ε. σε ημερίδα, στις 30-03-2012

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα “ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ”, την Παρασκευή 30-03-2012, στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Α. Α.Ε. κος Χ. Σκεύας με τοποθέτησή του αναφορικά με το ρόλο και τους στόχους του λιμένα Αλεξανδρούπολης

Συνάντηση Διοίκησης Ο.Λ.Α. Α.Ε. και Κεντρικού Λιμενάρχη Αλεξανδρούπολης

Καυεβάστε το αρχείο

Επίσκεψη Υ.ΜΑ.Θ. κ. Θεόδωρου Καράογλου στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Απάντηση στην από 17/05/2013 επιστολή του Βουλευτού Έβρου κ. Μαρίνου Ουζουνίδη

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Δελτίο τύπου Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Επίσκεψη Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Έναρξη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δυτική Χ.Ζ. και στον Επιβατικό Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Κατεβάστε το αρχείο